ankahin_battein[1]

'Hindu Dharm' se nafarat, ye kuraan nahi kaheta— Bharat ki Masjido ko todo, ye shree ram nahi kahete O Roti ka koi 'Dharm' nahi hota, Paani ki koi nahi ho ti Jahaa 'IrBaaniyat' jinda hai waha majahab ki baat nahin hoti Kisi ko lagta, 'Hindu khatere mein hain' Kisi ko lagta, 'Musalman khatere mein Dharm ka chashma utaar ke dekho pata chalega ki Netao ke kaaran humara 'Hindustaan khatere mein haint